Rituál Návrat ztracené duše

Z šamanského pohledu je jakékoli onemocnění chápáno jako disharmonie - nerovnováha = buď něco chybí, nebo něco přebývá. Šamanská léčba je harmonizačním procesem, při kterém se spirituální cestou vyrovnávají síly - negativní síly jsou odstraněny a chybějící, či ztracená síla je přinesena zpátky do neskrytosti.

Ztráta duše je spirituální onemocnění, jež způsobuje nemoci emoční i fyzické. Máme lékaře pro tělo, pro mysl, ale co děláme, když onemocní naše duše? Jedná se o ztrátu podstatných částí naší bytosti, zdroje našeho života a vitální síly v důsledku životních traumat a frustrací.

Když člověku chybí síla, není co "zmobilizovat". Člověk nemůže nic změnit, ocitá se v temnotě, v prázdnotě, nevidí cestu ani řešení. Je pro něho v tuto chvíli obtížné se jakkoli rozhodnout a učinit krok ke změně. Proto je klient při této léčbě zcela pasivní, relaxuje vleže, nemusí být šaman a šamansky pracovat. Od klienta se očekává jen jediné - souhlas s léčbou, připravenost a upřímné odhodlání přijmout přinesenou sílu.

Vydávám se pak za zvuku bubnu do skryté reality, abych se propojila s esencí duše mého klienta a "přivedla zpátky domů". Pravidelný rytmus bubnu je velmi uklidňující, stejně tak jako můj zpěv, který někdy bubnování provází a přináší tak potřebnou energii. Když bubnování ustane, vyčkávám, až se klient posadí, abych mu mohla povyprávět svoji cestu a předat cenné informace ve formě symbolů a obrazů.

Někdy se stává, že v běžné psychoterapii klient zná racionálně příčiny svých problémů a svého jednání, ale nedokáže to změnit, pocitově se stále trápí. Chybí mu jeho životní síla na změnu chování. Často říkáme: "Jsem vyčerpaný, nemám sílu....jsem bez energie... chybí mi síla..". Ale jak tato síla vypadá? Sílu nevidíme, neslyšíme, není "hmatatelná", nelze ji uchopit. Energii cítíme. A právě šamanskou léčbou je síla, či ztracená část duše přinesena prožitkem, emocionálním vnímáním - pocitem lásky, přijetí, důvěry, tepla. Není to mentální proces.


K tomuto tématu vřele doporučuji knihu mé učitelky Sandry Ingerman: Záchrana ztracené duše (Maitrea, 2015)

Kurz šamanských meditací

Individuální šamanská meditace