Jak probíhá poradenství?


  • Pokud má klient zájem o individuální poradenství, dohodneme se telefonicky na prvním termínu sezení, nejlépe 1 - 2 týdny dopředu.
  • Sezení probíhá formou rozhovoru, při kterém se zabýváme společně tím, co klienta trápí, o čem se právě rozhoduje a hledáme společně možnosti změny.

Ve své soukromé praxi nabízím individuální poradenství, kterou vnímám jako jedinečnou možnost pro "přeladění" osobnosti, cestu k radostnějšímu pohledu na svět.

Podmínkou léčebného procesu v psychoterapii je vzájemná důvěra a sympatie. Jako terapeut se stávám osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je. Provázím jej nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se v čemkoliv rozhodnout, ztrácí jistotu v práci či soukromí, prostě z jakéhokoliv důvodu potřebuje mou podporu.

S respektem a úctou přijímám důvěru svých klientů. Trpělivým nasloucháním a bezpodmínečným přijetím pomáhám hledat přirozené silné stránky osobnosti, vyzvednout je ze skrytosti do každodenního života a přijmout je.