Ve své soukromé praxi nabízím individuální psychoterapii, kterou vnímám jako jedinečnou možnost pro „přeladění“ osobnosti, cestu k radostnějšímu pohledu na svět.

— Mgr. Pavla štěpničková

 
Pavla_Stepnickova.jpg

Sezení probíhá formou rozhovoru, při kterém se společně zabýváme tím, co klienta trápí, o čem se právě rozhoduje, a hledáme možnosti změny.

 

Vztah terapeuta s klientem je mnohdy nejdůvěrnější vztah v životě člověka, který kdy zažije s dalším lidským tvorem.”

Karolína Garland, Klinická psycholožka

 

Vzájemná důvěra

Podmínkou léčebného procesu v psychoterapii je vzájemná důvěra a sympatie. Jako terapeut se stávám osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je. Provázím jej nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se v čemkoliv rozhodnout, ztrácí jistotu v práci či soukromí, prostě z jakéhokoliv důvodu potřebuje mou podporu. S respektem a úctou přijímám důvěru svých klientů. Trpělivým nasloucháním a bezpodmínečným přijetím pomáhám hledat přirozené silné stránky osobnosti, vyzvednout je ze skrytosti do každodenního života a přijmout je

 

Cena

Individuální psychoterapie 600,-Kč/50 min.

Při zrušení terapie méně než 24 hodin před termínem se hradí cena terapie v plné výši.