Ve své soukromé praxi nabízím individuální poradenství, které vnímám jako jedinečnou možnost pro "přeladění" osobnosti, cestu k radostnějšímu pohledu na svět.

- MGR. PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ

"Vztah terapeuta s klientem je mnohdy nejdůvěrnější vztah v životě člověka, který kdy zažije s dalším lidským tvorem."

- KAROLÍNA GARLAND, KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA

Vzájemná důvěra

Podmínkou léčebného procesu v psychoterapii je vzájemná důvěra a sympatie. Jako terapeut se stávám osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je. Provázím jej nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se v čemkoliv rozhodnout, ztrácí jistotu v práci či soukromí, prostě z jakéhokoliv důvodu potřebuje mou podporu. S respektem a úctou přijímám důvěru svých klientů. Trpělivým nasloucháním a bezpodmínečným přijetím pomáhám hledat přirozené silné stránky osobnosti, vyzvednout je ze skrytosti do každodenního života a přijmout je.