Jak probíhá psychoterapie?

  1. Pokud má klient zájem o psychoterapii, dohodneme se telefonicky na prvním termínu sezení, nejlépe 1 – 2 týdny dopředu.

  2. Sezení probíhá formou rozhovoru, při kterém se zabýváme společně tím, co klienta trápí, o čem se právě rozhoduje a hledáme společně možnosti změny.

 
image00004_02.jpg
 

Ve své soukromé praxi nabízím individuální psychoterapii, kterou vnímám jako jedinečnou možnost pro „přeladění“ osobnosti, cestu k radostnějšímu pohledu na svět.

Podmínkou léčebného procesu v psychoterapii je vzájemná důvěra a sympatie. Jako terapeut se stávám osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je. Provázím jej nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se v čemkoliv rozhodnout, ztrácí jistotu v práci či soukromí, prostě z jakéhokoliv důvodu potřebuje mou podporu.

S respektem a úctou přijímám důvěru svých klientů. Trpělivým nasloucháním a bezpodmínečným přijetím pomáhám hledat přirozené silné stránky osobnosti, vyzvednout je ze skrytosti do každodenního života a přijmout je.

 

Cena psychoterapie

Individuální psychoterapie 600,-Kč/50 min.
Při zrušení terapie méně než 24 hodin před termínem se hradí cena terapie v plné výši.