Mgr. Pavla Štěpničková Psychoterapie

Vztah terapeuta s klientem je mnohdy nejdůvěrnější vztah v životě člověka, který kdy zažije s dalším lidským tvorem.

Klinická psycholožka Karolína Garland


Ve své soukromé praxi nabízím individuální psychoterapii, kterou vnímám jako jedinečnou možnost pro „přeladění“ osobnosti, cestu k radostnějšímu pohledu na svět. Sezení probíhá formou rozhovoru, při kterém se společně zabýváme tím, co klienta trápí, o čem se právě rozhoduje, a hledáme možnosti změny. Někdy nabízím zážitkovou relaxaci (založenou na pravidelném rytmickém bubnování) pro vyladění obou mozkových hemisfér a znovuobjevení potenciálu, který v sobě máme. Záměr, který jsme na sezení zpracovali, je tak zakotven a podpořen motivačním prožitkem. Každému klientovi je věnována individuální péče. K nastartování pozitivních změn v životě obvykle stačí 5 sezení v průběhu 2 měsíců. I když pak samozřejmě některé životní situace člověku energii výrazně uberou, díky poznaným technikám se dokáže znovu dostat do rovnováhy.

Podmínkou léčebného procesu v psychoterapii je vzájemná důvěra a sympatie. Jako terapeut se stávám osobním důvěrným průvodcem, který přijímá člověka takového, jaký je. Provázím jej nejen v těžkých obdobích jeho života, ale i tehdy, kdy je pro něho složité se v čemkoliv rozhodnout, ztrácí jistotu v práci či soukromí, prostě z jakéhokoliv důvodu potřebuje mou podporu. S respektem a úctou přijímám důvěru svých klientů. Trpělivým nasloucháním a bezpodmínečným přijetím pomáhám hledat přirozené silné stránky osobnosti, vyzvednout je ze skrytosti do každodenního života a přijmout je.